Производство на работно облекло


Ние предлагаме производство и дизайн на корпоративни, фирмени и работни облекла по поръчка на клиента. Разработка на модели и прошиване на тестови и мострени серии.